Herrar – Resultat 2021

Gotska GK, Herrgolf 2021-09-26

Herrgolfmästaren, matchspel

Namn Placering
Sven-Åke Håkansson 1 Grattis
Anders Ljungholm 2
Joakim Rundqvist 3
Tröstturneringen
Andreas Olson 1 Grattis
B-turnering
Alexander Rundberg 1 Grattis

Gotska GK, Herrgolf 2021-09-14

Slagtävling, 9 hål, hål 1–9

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Martin Kullåker 6 37 31 1 Grattis
Thomas Wessman 19,1 9 41 32 2 HCP
Per Svensson 27,7 14 46 32 3
Mårten Sahlin 16,5 8 41 33 4
Ove Gahnström 9,7 4 38 34 5 HCP
Ola Nilsson 16,9 8 42 34 6 HCP
Leif Wicklund 17,0 8 42 34 7 HCP
Per Waseli 21,8 11 45 34 8 HCP
Hasse Bergvall 24,3 9 43 34 9
Peter Ekström 5,5 2 37 35 10 HCP
Olof Hansson 18,0 9 44 35 11 HCP
Dirk Ahlström 18,5 9 45 35 12
Alexander Rundberg 18,4 9 45 36 13
Roy Sandström 15,5 7 45 37 14 HCP
Anders Ljungholm 18,6 9 46 37 15
Per Högberg 23,4 11 49 38 16 HCP
Nils Kattilavaara 25,2 9 47 38 17 HCP
Sven-Åke Håkansson 12 50 38 18 HCP
Björn Brundell Wilhelmsson 28,1 14 52 38 19
Thomas Bäckman 8,1 4 43 39 20 HCP
Jörgen Andersson 16,2 8 47 39 21 HCP
Örjan Dahlberg 17,7 8 47 39 22 HCP
Joakim Kimber 24,0 12 51 39 23 HCP
Bo Södergren 35,4 17 56 39 24
Björn Pettersson 15,3 7 47 40 25 HCP
Kjell Eriksson 19,4 9 49 40 26 HCP
Urban Malmros 23,3 11 51 40 27
Kjell Funk 27,6 14 55 41 28
Pierre Thulin 25,2 12 54 42 29
Andreas Olson 19,4 9 52 43 30
L-Å Othberg 19,7 9 55 46 31

Gotska GK, Herrgolf 2021-09-07

Slagtävling, 9 hål, Eclectic 4, hål 10–18

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Thomas Wessman 19,7 9 40 31 1 Grattis
Ola Nilsson 17,4 8 40 32 2 HCP
Hasse Bergvall 24,2 8 40 32 3
Peter Ekström 5,5 2 35 33 4 HCP
Jörgen Andersson 16,7 7 40 33 5 HCP
Mårten Sahlin 16,9 8 41 33 6 HCP
Bo Södergren 35,6 17 50 33 7
Arle Othberg 25,2 12 46 34 8
Ove Gahnström 9,1 4 39 35 9 HCP
L-Å Othberg 19,7 9 44 35 10
Robert Edfeldt 12,0 5 41 36 11 HCP
Björn Pettersson 15,2 7 43 36 12 HCP
Mikael Karlsson 16,0 8 43 36 13 HCP
Leif Wicklund 17,0 8 44 36 14 HCP
Kjell Eriksson 19,4 9 45 36 15 HCP
Pierre Thulin 25,2 12 48 36 16
Roy Sandström 15,5 7 44 37 17 HCP
Per Svensson 27,6 13 50 37 18 HCP
Björn Brundell Wilhelmsson 28,1 13 50 37 19
Örjan Dahlberg 17,7 8 46 38 20 HCP
Dirk Ahlström 18,5 8 46 38 21 HCP
Urban Malmros 22,0 11 49 38 22 HCP
Alan Stenqvist 36,8 18 56 38 23
Joakim Rundqvist 12,5 5 44 39 24 HCP
Anders Ljungholm 18,6 8 47 39 25 HCP
Per Högberg 23,4 11 50 39 26 HCP
Sven-Åke Håkansson 11 50 39 27
Andreas Olson 19,4 9 50 41 28 HCP
Henrik Odre 22,4 10 51 41 29 HCP
Kjell Funk 27,4 13 57 44 30

Gotska GK, Herrgolf 2021-08-31

Slagtävling, 9 hål, Eclectic 4, hål 1–9

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Alan Stenqvist 37,3 18 52 34 1 Grattis
Olof Hansson 18,1 9 44 35 2 HCP
Kjell Eriksson 19,4 9 44 35 3
Joakim Rundqvist 12,5 6 42 36 4 HCP
Jörgen Andersson 16,2 8 44 36 5 HCP
Andreas Olson 19,5 9 45 36 6 HCP
Urban Malmros 23,3 11 47 36 7
Thomas Bäckman 8,3 4 41 37 8 HCP
Thomas Wessman 19,8 10 47 37 9
Ola Nilsson 17,4 8 46 38 10 HCP
Sven-Åke Håkansson 23,8 12 50 38 11 HCP
Hasse Bergvall 24,2 9 47 38 12 HCP
Pierre Thulin 25,2 12 50 38 13 HCP
Niclas Larsson 26,5 13 51 38 14
Dirk Ahlström 18,5 9 48 39 15 HCP
L-Å Othberg 19,7 9 48 39 16 HCP
Arle Othberg 25,3 12 51 39 17
Mikael Persson 6,6 3 43 40 18 HCP
Robert Edfelt 12,4 6 46 40 19 HCP
Björn Pettersson 15,2 7 47 40 20 HCP
Bertil Karlsson 17,7 8 48 40 21 HCP
Per Högberg 22,9 11 51 40 22 HCP
Björn Brundell Wilhelmsson 27,8 14 54 40 23
Peter Ekström 5,5 2 43 41 24 HCP
Mårten Sahlin 16,9 8 49 41 25
Bo Södergren 35,6 18 60 42 26
Leif Wicklund 17,4 8 51 43 27 HCP
Anders Ljungholm 18,6 9 52 43 28
Mikael Karlsson 16,4 8 52 44 29
Henrik Odre 22,4 11 56 45 30
Alexander Rundberg 18,4 9 57 48 31

Gotska GK, Herrgolf 2021-08-24

Poängbogey, 18 hål  – Minst antal puttar

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Anders Ljungholm 20,5 19 81 62 1 Grattis
Dirk Ahlström 19,3 18 83 65 2 HCP
Joakim Kimber 24,5 23 88 65 3 HCP
Bo Södergren 36,2 35 100 65 4
Joakim Rundqvist 12,9 12 78 66 5 HCP
Urban Malmros 23,9 23 89 66 6 HCP
Alan Stenqvist 38,5 36 102 66 7
Jörgen Andersson 16,2 15 83 68 8 HCP
Ola Nilsson 17,8 17 85 68 9
Hasse Bergvall 24,1 17 86 69 10 HCP
Arle Othberg 25,6 25 94 69 11 HCP
Björn Brundell Wilhelmsson 28,2 27 96 69 12 HCP
Ingemar Pettersson 31,6 30 99 69 13
Peter Ekström 5,6 4 74 70 14
Roy Sandström 15,6 14 86 72 15 HCP
Andreas Olson 19,7 18 90 72 16
Ove Gahnström 9,2 8 81 73 17 HCP
Björn Pettersson 15,2 14 87 73 18 HCP
Pierre Thulin 25,2 24 97 73 19
Olof Hansson 18,1 17 91 74 20 HCP
Thomas Wessman 19,8 19 93 74 21
Mikael Persson 6,6 5 81 76 22 HCP
L-Å Othberg 18,5 17 93 76 23 HCP
Per Högberg 22,7 22 98 76 24
Martin Kullåker 12,3 11 88 77 25 HCP
Bertil Karlsson 17,4 16 93 77 26 HCP
Kjell Funk 25,6 24 101 77 27 HCP
Per Svensson 27,4 26 103 77 28
Kjell Eriksson 19,4 19 96 78 29
Sven-Åke Håkansson 22,8 22 102 80 30
Henrik Odre 22,6 21 104 83 31

Minst antal puttar, Thomas Wessman

Gotska GK, Herrgolf 2021-08-17

Poängbogey, 18 hål, Bästboll special

Poängbogey
Namn

Exakt hcp

Spelhcp

Poäng

Placering
Urban Malmros 24,9 24 43 1 Grattis
Per Svensson 27,7 27 41 2
L-Å Othberg 18,6 17 39 3 HCP
Kjell Eriksson 19,8 19 39 4
Thomas Wessman 20,5 19 37 5 HCP
Joakim Kimber 25,2 24 37 6
Arle Othberg 25,8 25 36 7
Peter Ekström 5,4 4 35 8 HCP
Robert Edfeldt 12,3 11 35 9 HCP
Olof Hansson 18,4 17 35 10 HCP
Andreas Olson 19,8 19 35 11
Sven-Åke Håkansson 22,7 22 34 12 HCP
Hasse Bergvall 24,2 17 34 13 HCP
Björn Brundell Wilhelmsson 29,1 28 34 14
Linus Lundgren 8,7 7 33 15 HCP
Björn Pettersson 15,5 14 33 16
Ove Gahnström 8,9 8 32 17 HCP
Jörgen Andersson 15,9 15 32 18
Anders Ljungholm 19,4 18 31 19
Ola Nilsson 17,4 16 30 20 HCP
Bertil Karlsson 17,8 17 30 21
Dirk Ahlström 19,5 18 29 22 HCP
Henrik Odre 22,6 21 29 23
Roy Sandström 15,4 14 27 24 HCP
Niclas Larsson 26,3 25 27 25 HCP
Alan Stenqvist 38,6 36 27 26
Alexander Rundberg 19,4 18 26 27
Leif Wicklund 19,2 18 25 28 HCP
Bo Södergren 35,4 34 25 29
Bästboll special
Namn

Poäng

Placering
Peter E, Urban M, Sven-Åke H 52 1 Grattis
Andreas O, Joakim K, Anders L 48 2
Henrik O, Ove G, Arle O 47 3
Ola N, Robert E, Alexander R 46 4
Thomas W, Jörgen A, Bertil K 46 5
Björn B W, Hasse B, Per S 45 6
Niclas L, Dirk A, Kjell E 42 7
Lars-Åke O, Roy S, Alan S 41 8
Olof H, Linus L 40 9
Björn P, Leif W, Bo S 40 10

Gotska GK, Herrgolf 2021-08-10

Slaggolf, 18 hål, Fyra klubbor och en putter

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Arne Strandänger 17,8 17 84 67 1 Grattis
Hasse Bergvall 24,2 17 87 70 2 HCP
Niclas Larsson 26,5 25 95 70 3
Roy Sandström 15,4 14 85 71 4 HCP
Mårten Sahlin 16,9 16 87 71 5
Olof Hansson 17,9 17 89 72 6 HCP
Dirk Ahlström 19,5 18 90 72 7 HCP
Björn Brundell Wilhelmsson 29,0 28 100 72 8
Joakim Rundqvist 12,1 11 84 73 9 HCP
Robert Edfeldt 12,3 11 84 73 10 HCP
Sven-Åke Håkansson 23,4 22 95 73 11
Thomas Wessman 19,0 18 92 74 12 HCP
Henrik Odre 21,8 21 95 74 13
Peter Ekström 5,7 4 79 75 14 HCP
L-Å Othberg 18,6 17 92 75 15
Bo Södergren 35,6 35 111 76 16 HCP
Alan Stenqvist 38,6 36 112 76 17
Mikael Karlsson 15,9 15 92 77 18 HCP
Alexander Rundberg 18,6 17 94 77 19 HCP
Andreas Olson 19,7 18 95 77 20
Anders Ljungholm 17,3 16 94 78 21
Martin Kullåker 11,3 10 91 81 22
Per Svensson 27,7 27 109 82 23

Gotska GK, Herrgolf 2021-08-03

Slagtävling, 18 hål, Eclectic 3 – Närmast hål, hål 9

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Martin Kullåker 12,8 12 79 67 1 Grattis
Roy Sandström 15,8 15 83 68 2 HCP
Olof Hansson 18,1 17 85 68 3 HCP
Alexander Rundberg 19,7 18 86 68 4
Bertil Karlsson 18,1 17 86 69 5 HCP
Henrik Odre 22,5 21 90 69 6 HCP
Sven-Åke Håkansson 23,8 23 92 69 7
Linus Lundgren 8,8 7 77 70 8 HCP
Ove Gahnström 9,2 8 78 70 9 HCP
Thomas Bäckman 12,8 12 82 70 10
Peter Ekström 5,7 4 75 71 11 HCP
Björn Pettersson 15,9 15 86 71 12 HCP
Dirk Ahlström 19,5 18 89 71 13
Pierre Thulin 25,9 25 97 72 14
Robert Edfeldt 12,2 11 84 73 15 HCP
Alan Stenqvist 39,9 36 109 73 16
Thomas Wessman 18,5 17 92 75 17
Anders Ljungholm 17,3 16 92 76 18 HCP
Bengt Olofsson 19,7 18 94 76 19
Joakim Rundqvist 12,2 11 88 77 20 HCP
Jörgen Andersson 15,4 14 91 77 21
Björn Brundell Wilhelmsson 29,1 28 106 78 22
Bo Södergren 35,5 34 113 79 23
L-Å Othberg 18,6 17 97 80 24

Närmast hål, hål 9, Peter Ekström

Gotska GK, Herrgolf 13/7, 20/7, samt 27/7 2021

Sammanställning av Semestergolfen, poängbogey, de två bästa resultaten

Namn Resultat 1 Resultat 2 Total poäng Placering
Dirk Ahlström 40 37 77 1 Grattis
Roy Sandström 41 35 76 2
Alan Stenqvist 38 37 75 3
Jörgen Andersson 38 36 74 4 HCP
Bo Södergren 37 37 74 5
Hasse Bergvall 37 36 73 6 HCP
Arle Othberg 38 35 73 7 HCP
Björn Brundell Wilhelmsson 38 35 73 8
Henrik Odre 37 35 72 9
Urban Malmros 36 35 71 10
Robert Edfeldt 37 33 70 11 HCP
Joakim Kimber 39 31 70 12
Peter Ekström 37 31 68 13
Thomas Wessman 34 33 67 14
Ingemar Pettersson 38 28 66 15
Niclas Larsson 34 31 65 16
Olof Hansson 34 30 64 17
Per-Ive Boberg 33 30 63 18 HCP
Martin Kullåker 33 30 63 19 HCP
Björn Pettersson 35 28 63 20
Sven-Åke Håkansson 31 28 59 21
Anders Larsson 30 28 58 22
Linus Lundgren 30 22 52 23

Gotska GK, Herrgolf 2021-07-27

Semestergolfen 3, Poängbogey, 18 hål – Minst antal puttar

Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
Joakim Kimber 26,5 25 39 1 Grattis
Alan Stenqvist 39,8 36 38 2
Bo Södergren 35,7 35 37 3
Jörgen Andersson 15,6 14 36 4 HCP
Hasse Bergvall 24,2 17 36 5
Roy Sandström 15,8 15 35 6 HCP
Henrik Odre 22,8 22 35 7 HCP
Urban Malmros 25,2 24 35 8 HCP
Arle Othberg 25,8 25 35 9 HCP
Björn Brundell Wilhelmsson 29,8 29 35 10
Olof Hansson 18,5 17 34 11
Per-Ive Boberg 2,3 1 33 12 HCP
Robert Edfeldt 12,0 11 33 13 HCP
Andreas Olson 19,7 18 33 14
Peter Ekström 5,6 4 31 15 HCP
Dirk Ahlström 18,8 18 31 16 HCP
Niclas Larsson 26,8 26 31 17
Martin Kullåker 12,3 11 30 18 HCP
Anders Larsson 27,8 27 30 19
Björn Pettersson 16,0 15 28 20 HCP
Thomas Wessman 17,8 17 28 21 HCP
Ingemar Pettersson 30,7 30 28 22

Minst antal puttar, Roy Sandström

Gotska GK, Herrgolf 2021-07-20

Semestergolfen 2, Poängbogey, 18 hål – Längsta drive, hål 10

Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
Roy Sandström 16,1 15 41 1 Grattis
Dirk Ahlström 19,5 18 40 2
Jörgen Andersson 15,9 15 38 3 HCP
Arle Othberg 26,4 25 38 4 HCP
Björn Brundell Wilhelmsson 30,3 29 38 5 HCP
Ingemar Pettersson 31,4 30 38 6
Peter Ekström 6,5 5 37 7 HCP
Henrik Odre 22,7 22 37 8 HCP
Bo Södergren 36,0 35 37 9
Urban Malmros 25,1 24 36 10
Björn Pettersson 16,0 15 35 11 HCP
Kjell Eriksson 19,8 19 35 12 HCP
Pierre Thulin 25,8 25 35 13
Hasse Bergvall 24,3 17 34 14 HCP
Niclas Larsson 27,2 26 34 15 HCP
Alan Stenqvist 41,3 36 34 16
Thomas Wessman 17,8 17 33 17
Mikael Persson 6,2 5 30 18 HCP
Olof Hansson 18,4 17 30 19
Robert Edfeldt 12,7 11 29 20
Alexander Rundberg 19,3 18 28 21 HCP
Sven-Åke Håkansson 23,6 22 28 22 HCP
Joakim Kimber 26,7 26 28 23
Mikael Leijonflycht 4,4 3 26 24
Martin Kullåker 11,5 10 24 25
Linus Lundgren 9,2 8 22 26
Anders Larsson 27,2 26 21 27

Längsta drive, hål 10, Björn Pettersson

Gotska GK, Herrgolf 2021-07-13

Semestergolfen 1, Poängbogey, 18 hål – Närmast hål, hål 16

Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
Robert Edfeldt 12,8 12 37 1 Grattis
Dirk Ahlström 19,3 18 37 2 HCP
Hasse Bergvall 24,7 18 37 3 HCP
Alan Stenqvist 44,8 36 37 4
Björn Brundell Wilhelmsson 30,7 30 35 5
Thomas Wessman 17,8 17 34 6 HCP
Anders Ljungholm 18,1 17 34 7
Martin Kullåker 11,0 10 33 8 HCP
Urban Malmros 25,1 24 33 9 HCP
Bo Södergren 36,0 35 33 10
Ola Nilsson 17,4 16 32 11
Bertil Karlsson 18,1 17 31 12 HCP
Henrik Odre 22,7 22 31 13 HCP
Sven-Åke Håkansson 23,6 22 31 14 HCP
Joakim Kimber 26,7 26 31 15
Per-Ive Boberg 2,3 1 30 16 HCP
Linus Lundgren 9,4 8 30 17 HCP
Olof Hansson 18,4 17 30 18
Jörgen Andersson 15,9 15 29 19
Joakim Rundqvist 12,2 11 28 20 HCP
Björn Pettersson 16,3 15 28 21 HCP
Anders Larsson 27,3 26 28 22 HCP
Ingemar Pettersson 31,4 30 28 23
Roy Sandström 16,1 15 27 24

Närmast hål, hål 16, Roy Sandström

Gotska GK, Herrgolf 2021-07-06

Poängbogey, 9 hål

Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
Ola Nilsson 18,0 9 23 1 Grattis
Roy Sandström 16,5 8 20 2
Sven-Åke Håkansson 23,6 12 18 3 HCP
Bo Södergren 36,0 18 18 4
Peter Ekström 6,5 3 17 5 HCP
Björn Pettersson 17,5 8 17 6 HCP
Kjell Eriksson 19,8 10 17 7 HCP
Urban Malmros 25,1 12 17 8
Pierre Thulin 23,4 12 16 9 HCP
Ingemar Pettersson 31,4 15 16 10
Anders Ljungholm 18,6 9 15 11 HCP
Andreas Olson 19,5 9 15 12 HCP
Björn Brundell Wilhelmsson 30,7 15 15 13
Bo Björkman 23,6 12 14 14
Joakim Rundqvist 12,2 6 13 15 HCP
Niclas Larsson 27,6 26 13 16
Robert Edfeldt 13,3 12 11 17 HCP
Thomas Wessman 17,5 8 11 18 HCP
Henrik Odre 22,7 11 11 19

Gotska GK, Herrgolf 2021-06-29

Scramble, tvåmannalag, 18 hål

Namn Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Peter Ekström & Ingemar Pettersson 8,75 67 58,25 1 Grattis
Urban Malmros & Linus Lundgren 8 70 62 2 HCP
Björn Brundell W & Jörgen Andersson 11 73 62 3 HCP
L-Å Othberg & Bo Södergren 13 75 62 4
Joakim Rundqvist & Alan Stenqvist 11,75 74 62,25 5
Thomas Wessman & Niclas Larsson 10,5 73 62,5 6
Mikael Persson & Martin Kullåker 3,5 67 63,5 7 HCP
Olof Hansson & Ola Nilsson 8,5 72 63,5 8
Sven-Åke Håkansson & Andreas Olson 10 74 64 9
Roy Sandström & Alexander Rundberg 8,25 73 64,75 10
Anders Ljungholm & Joakim Kimber 11 77 66 11
Dirk Ahlström & Hasse Bergvall 9 76 67 12
Henrik Odre & Carl-Arne Malmberg 8,75 79 70,25 13
Pierre Thulin & Leif Wicklund 10,5 85 74,5 14

Gotska GK, Herrgolf 2021-06-22

Slaggolf, Endast järnklubbor, 18 hål – Minst antal puttar

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Anders Ljungholm 18,9 18 84 66 1 Grattis
Sven-Åke Håkansson 24,6 23 91 68 2
Henrik Odre 23,8 23 92 69 3
Roy Sandström 16,5 15 85 70 4
Björn Pettersson 17,4 16 87 71 5 HCP
Kjell Eriksson 19,6 18 89 71 6 HCP
Alexander Rundberg 19,7 18 89 71 7 HCP
Joakim Kimber 27,2 26 97 71 8
Peter Ekström 6,2 5 77 72 9 HCP
Jörgen Andersson 15,7 14 86 72 10 HCP
Pierre Thulin 24,9 24 96 72 11
Joakim Rundqvist 12,2 11 84 73 12
Dirk Ahlström 19,1 18 92 74 13 HCP
Arne Strandänger 19,1 18 92 74 13 HCP
Urban Malmros 25,1 24 98 74 15
Niclas Larsson 27,7 26 101 75 16
Mikael Persson 6,1 5 81 76 17 HCP
Linus Lundgren 9,8 8 84 76 18
Olof Hansson 18,4 17 95 77 19
Thomas Wessman 17,5 16 94 78 20 HCP
Andreas Olson 19,3 18 96 78 21
Robert Edfeldt 12,9 12 91 79 22 HCP
Leif Wicklund 19,4 18 97 79 23 HCP
Hasse Bergvall 24,7 18 97 79 24 HCP
Ingemar Pettersson 30,9 30 109 79 25
L-Å Othberg 18,3 17 98 81 26
Kjell Funk 25,6 24 109 85 27 HCP
Bo Södergren 35,9 35 120 85 28

Minst antal puttar, Mikael Persson

Gotska GK, Herrgolf 2021-06-20

Maratongolf, slaggolf, 36 hål

Runda 1 (gul tee) Runda 2 (röd tee)
Namn Slag brutto Slag netto Slag brutto Slag netto Totalt Placering
Andreas Olson 87 66 76 61 127 1 Grattis
Sven-Åke Håkansson 88 62 92 72 134 2
Bertil Karlsson 85 68 79 67 135 3
Olof Hansson 85 67 82 69 136 4
Arne Strandänger 86 68 88 75 143 5
Jörgen Andersson 87 73 81 72 145 6
Pierre Thulin 94 70 95 77 147 7
Per Svensson 103 76 92 71 147 8
Mikael Persson 74 69 79 79 148 9
Ove Gahnström 87 78 75 70 148 10
Martin Kullåker 80 71 83 78 149 11
Henrik Odre 95 72 96 79 151 12
Thomas Wessman 96 80 84 73 153 13
Bo Södergren 112 77 104 76 153 14
Alan Stenqvist 114 78 103 75 153 15
Björn Pettersson 97 82 83 73 155 16
L-Å Othberg 95 78 DNF
Ola Nilsson DNF

Stort tack till Björn P för den goda lunchen, som gjorde att vi orkade vidare i värmen!

Gotska GK, Herrgolf 2021-06-15

Slagtävling, 18 hål, Eclectic 2 – Längsta drive, hål 7

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Bertil Karlsson 20,5 19 79 60 1 Grattis
Hasse Bergvall 24,3 17 84 67 2
Jörgen Andersson 16,3 15 83 68 3 HCP
Anders Ljungholm 18,8 18 86 68 4
Peter Ekström 6,1 5 74 69 5 HCP
Thomas Wessman 17,7 16 85 69 6
Joakim Rundqvist 12,2 11 81 70 7 HCP
Robert Edfeldt 12,9 12 82 70 8 HCP
Roy Sandström 16,7 15 85 70 9 HCP
Mårten Sahlin 17,9 17 87 70 10 HCP
Ingemar Pettersson 30,9 30 100 70 11 HCP
Björn Brundell Wilhelmsson 31,7 31 101 70 12
Ove Gahnström 10,5 9 80 71 13
Andreas Olson 22,0 21 93 72 14
Kjell Funk 25,6 24 97 73 15
L-Å Othberg 18,3 17 91 74 16 HCP
Henrik Odre 23,9 23 97 74 17 HCP
Bo Södergren 35,9 35 109 74 18
Olof Hansson 19,1 18 95 77 19 HCP
Leif Wicklund 19,6 18 95 77 20 HCP
Per Svensson 27,7 27 104 77 21
Björn Pettersson 15,8 15 93 78 22 HCP
Alexander Rundberg 19,5 18 96 78 23 HCP
Joakim Kimber 27,2 26 104 78 24
Ola Nilsson 18,1 17 96 79 25
Pierre Thulin 25,1 24 105 81 26
Urban Malmros 25,1 24 105 81 26
Linus Lundgren 8,8 7 90 83 28
Martin Kullåker 10,5 9 94 85 29
Per-Ive Boberg 2,8 1 88 87 30

Längsta drive, hål 7, L-Å Othberg

Gotska GK, Herrgolf 2021-06-08

Slagtävling, 18 hål, Trafikslaget

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Bertil Karlsson 20,5 14 80 66 1 Grattis
Jörgen Andersson 16,4 10 78 68 2 HCP
Henrik Odre 24,3 17 85 68 3 HCP
Sven-Åke Håkansson 26,5 20 88 68 4
Robert Edfeldt 12,9 7 76 69 5 HCP
Roy Sandström 16,7 10 79 69 6
Joakim Kimber 27,2 20 90 70 7 HCP
Per Svensson 27,7 21 91 70 8
Ola Nilsson 18,1 12 83 71 9 HCP
Lars-Erik Benneck 23,6 17 88 71 10
Joakim Rundqvist 12,4 6 78 72 11 HCP
Thomas Wessman 18,6 12 84 72 12 HCP
Hasse Bergvall 24,3 17 89 72 13 HCP
Pierre Thulin 25,1 18 90 72 14 HCP
Björn Brundell Wilhelmsson 31,9 25 97 72 15
Magnus Thorn 15,6 9 82 73 16 HCP
Arne Strandänger 19,5 13 86 73 17 HCP
Kjell Funk 25,6 19 92 73 18
Peter Ekström ? 0 74 74 19 HCP
Leif Wiklund 20,1 14 88 74 20
Mikael Persson 6,1 0 75 75 21 HCP
L-Å Othberg 18,1 12 87 75 22 HCP
Anders Ljungholm 18,8 12 87 75 23 HCP
Andreas Olson 22,0 15 90 75 24
Martin Kullåker 10,9 5 82 77 25 HCP
Bo Södergren 35,9 28 105 77 26
Olof Hansson 19,1 13 92 79 27 HCP
Niclas Larsson 27,6 21 100 79 28
Björn Pettersson 15,8 10 98 80 29 HCP
Ingemar Pettersson 30,9 24 104 80 30
Dirk Ahlström 19,1 13 94 81 31 HCP
Kjell Eriksson 19,6 13 94 81 32
Mårten Sahlin 17,9 11 94 83 33

Gotska GK, Herrgolf 2021-06-01

Slagtävling, 18 hål, Flaggtävling

Namn Exakt hcp Spelhcp Hål Avstånd till hål Placering
Anders Ljungholm 18,8 18 19 206 m 1 Grattis
Linus Lundgren 9,6 8 18 1 m 2
Alexander Rundberg 20,2 19 18 5 m 3
L-Å Othberg 18,1 17 18 6 m 4
Andreas Olson 21,5 20 18 22 m 5
Dirk Ahlström 19,1 18 18 40 m 6
Ola Nilsson 18,0 17 17 i hål 7 HCP
Olof Hansson 19,0 18 17 i hål 8 HCP
Sven-Åke Håkansson 26,3 25 17 i hål 9 HCP
Per Svensson 27,7 27 17 i hål 10
Örjan Dahlberg 17,7 16 17 23 cm 11
Thomas Wessman 19,0 18 17 1 m 12
Bo Södergren 36,3 35 17 2 m 13
Jörgen Andersson 16,8 16 17 10,5 m 14
Pierre Thulin 25,1 24 17 18 m 15
Björn Brundell Wilhelmsson 31,4 30 17 48 m 16
Ove Gahnström 10,2 9 17 78 m 17
Henrik Odre 25,1 24 17 96 m 18
Joakim Kimber 27,2 26 17 100 m 19
Roy Sandström 16,7 15 17 143 m 20
Hasse Bergvall 24,3 17 16 i hål 21
Ingemar Pettersson 30,9 30 16 20 cm 22
Niclas Larsson 27,6 26 16 4 m 23
Bertil Karlsson 20,5 19 16 11 m 24
Mårten Sahlin 17,9 17 16 30  m 25
Mikael Persson 6,1 5 15 1 m 26
Martin Kullåker 10,9 10 15 23 m 27
Kjell Funk 22,0 21 14 Greenkant 28