Lokala regler

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2022 FÖR GOTSKA GOLFKLUBBEN

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset och på hemsidan (www.gotskagk.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)
1. Markeras av vita pinnar, staketet mot flygplatsen, lammstängslet till vänster om och staketet vid hål nr 9:s bortre gräns, staketet mot Hangarvägen och staketet mot verkstadsområdet på hål nr 13.

2. Pliktområden (Regel 17)
1. Det röda pliktområdet vid hål 11:s green, diket mellan hål 10 och hål 11, på vänster sida om hål 14 och 16.

3. Green (Regel 13)
1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
• spelaren,
• klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
• ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort). Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete
1. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
2. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
3. ”Bigropar” är spelförbudszoner.
b) Oflyttbara tillverkade föremål, 150-meters markeringar. (Gäller alla Gotlandsklubbar.)
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

TÄVLINGSVILLKOR
Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

5. Anmälan, avanmälan, återbud
Anmälan till tävling måste göras senast klockan 12:00 två dagar före tävlingen. Anmälan görs i GIT. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning efter anmälan på nätet. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift.
Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken Kapitel 8,3,6.

6. Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller att startfältet delas in i fyra handicapklasser (beräknat på exakt handicap från plushandicap till HCP 54) om inte annat sägs i tävlingsvillkoren för tävlingen.

7. Tee
I vissa av klubbens tävlingar får deltagarna välja valfri för aktuell spelare banvärderat tee, om detta anges i tävlingsvillkoren för tävlingen. Anmälan om tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

8. Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren tävlingsdagen kan avhämtas vid ett senare tillfälle.

9. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Beslutade av GOTSKA GK:s styrelse 2022-04-21