Inlägg av

Gotskas årsmöte 2023

Måndagen den 20 mars klockan 18.00 hade Gotska Golfklubben sitt årsmöte på restaurang Uncle Joe’s. Om du inte hade möjlighet att delta så finns alla handlingar här. /Styrelsen https://www.gotskagk.se/wp-content/uploads/2023/03/Arsmote-Gotska-GK-2023.pdf